Ερευνητικά Κέντρα

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι ανακοινώσεις για 152 προσλήψεις στα ερευνητικά κέντρα της χώρας

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι ανακοινώσεις για 152 προσλήψεις στα ερευνητικά κέντρα της χώρας

Οι ερευνητικοί φορείς απέστειλαν τα χαρακτηριστικά που αφορούν στη λεκτική ονομασία, το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ