Έργα Διαχείρισης Αποβλήτων

Μελέτες τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για 15 δήμους

Μελέτες τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για 15 δήμους

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ