Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ