Εξέταση

Πρώτα ο άνθρωπος και μετά τα διαδικαστικά...

Πρώτα ο άνθρωπος και μετά τα διαδικαστικά...

"Νομίζω προέχει η ικανοποίηση της αγωνίας ενός ασθενούς να αναγνώσει το αποτέλεσμα μιας σοβαρής εξέτασης, από την απαίτηση της υπαλλήλου να προσκομίσει πρώτα το σκιαγραφικό"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ