Φιλόδημος ΙΙ

 Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Καστέλλι

Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Καστέλλι

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 808.000,00 €

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ