Φινοκαλιάς

Παρά την καραντίνα, το διοξείδιο του άνθρακα ... εκτοξεύθηκε!

Παρά την καραντίνα, το διοξείδιο του άνθρακα ... εκτοξεύθηκε!

Οι συγκεντρώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα παρουσιάζουν νέες μέγιστες τιμές παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-19