Φόλενταμ

 Γιάννης Ιατρούδης: Η (νέα) ζωή στην Ολλανδία

Γιάννης Ιατρούδης: Η (νέα) ζωή στην Ολλανδία

H μεταγραφή στην Φόλενταμ, ο νέος τραυματισμός και ο στόχος της επανεκκίνησης για τον κρητικό επιθετικό