Φρίκη

Οι ανθρώπινες αγκαλιές θα συντρίψουν τη φρίκη

Οι ανθρώπινες αγκαλιές θα συντρίψουν τη φρίκη

Στο δρόμο για την έξοδο από την παγκόσμια τραγωδία, ζητούμενο είναι η κάθαρση. Δηλαδή η ατομική και η συλλογική αίσθηση πως αποκαθίσταται η οικουμενική κανονικότητα με την αντιρρόπηση της διαταραχθείσης ισορροπίας της.