Φυσική Κληρονομιά

Παράδειγμα διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς η Κρήτη

Παράδειγμα διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς η Κρήτη

Τι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αλεξάκης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE IP 4 NATURA