Γαστρίτιδα

Γαστρίτιδα: Συμπτώματα και τα σωστά βήματα αντιμετώπισης

Γαστρίτιδα: Συμπτώματα και τα σωστά βήματα αντιμετώπισης

Η γαστρίτιδα μπορεί να συμβεί ξαφνικά (οξεία γαστρίτιδα), ή μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά και να είναι πολυετής (χρόνια γαστρίτιδα).