Γεωμετρική Περίοδος

Επιστρέφει στην Ελλάδα σπάνιο τεκμήριο της ιστορίας μας

Επιστρέφει στην Ελλάδα σπάνιο τεκμήριο της ιστορίας μας

Ένα ειδώλιο αλόγου από τη Γεωμετρική Περίοδο, το οποίο είχε κλαπεί και διατίθετο προς πώληση από αμερικάνικο οίκο δημοπρασιών, επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ.