Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Αθώωση του πρώην αντιδημάρχου για τις απευθείας αναθέσεις

Αθώωση του πρώην αντιδημάρχου για τις απευθείας αναθέσεις

Μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχε γίνει από την δημοτική κίνηση «ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».