Γεώργιος Σουρής

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Γεώργιος Σουρής, ένας «σύγχρονος Αριστοφάνης»! Πέθανε στις 26 Αυγούστου του 1919 και κηδεύτηκε με τιμές στρατηγού….