Γέροντες

Βαρύ το κόστος της καραντίνας για τους γέροντες

Βαρύ το κόστος της καραντίνας για τους γέροντες

Σοβαρά σωματικά και ψυχικά προβλήματα εντοπίζουν οι ειδικοί στους εκπροσώπους της τρίτης ηλικίας