Γιάννης Κωτσιόπουλος

Ξεκινά η υλοποίηση του Εθνικού Φακέλου Υγείας

Ξεκινά η υλοποίηση του Εθνικού Φακέλου Υγείας

Τι λέει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος