Γιώργος Αλεξάκης

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των 150 παραθαλάσσιων και νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των 150 παραθαλάσσιων και νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης

Στην Γενική Συνέλευση επανεκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Επιτροπής ο Roberto OCCHIUTO, Περιφερειάρχης στην Καλάμπρια της Ιταλίας.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ