Γιώργος Δεικτάκης

Ένας χρόνος χωρίς τον Γιώργο Δεικτάκη

Ένας χρόνος χωρίς τον Γιώργο Δεικτάκη

Ένα χρόνο μετά και κανείς δεν ξέχασε των πρώην βουλευτή