Γκουέρνικα

Μια βομβαρδισμένη βασκική κωμόπολη, ένας μεγάλος ζωγραφικός πίνακας…Guernica!

Μια βομβαρδισμένη βασκική κωμόπολη, ένας μεγάλος ζωγραφικός πίνακας…Guernica!

26 Απριλίου 1937 …83 χρόνια πάνε πια !