Γραφειοκρατία

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία

Έρχεται ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» στον οποίο θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για μια μεταβίβαση ακινήτων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ