Χαμδί Πασάς

«Η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών»!

«Η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών»!

10 Αυγούστου 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών!