Χαράλαμπος Φασουλάς

Ο γεωλόγος Χ. Φασουλάς εξηγεί γιατί υποχώρησε η θάλασσα

Ο γεωλόγος Χ. Φασουλάς εξηγεί γιατί υποχώρησε η θάλασσα

Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο