Χάρης Φασουλάς

Βραδιά Κρητικής μουσικής με τον Χάρη Φασουλά για καλό σκοπό

Βραδιά Κρητικής μουσικής με τον Χάρη Φασουλά για καλό σκοπό

Η βραδιά θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς στην είσοδο θα συγκεντρώνονται τρόφιμα για αδύναμες και άπορες οικογένειας της "Αποστολης Αγάπης".