Χειρουργικές Επεμβάσεις

Α. Αγγελαράκης: Ενδείξεις ότι στη βυζαντινή περίοδο γίνονταν πολύπλοκες επεμβάσεις

Α. Αγγελαράκης: Ενδείξεις ότι στη βυζαντινή περίοδο γίνονταν πολύπλοκες επεμβάσεις

Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της ανθρωπολογίας με τη συμμετοχή του ανθρωπολόγου Αναγνώστη Αγγελαράκη, έφερε στο φως ενδείξεις ότι στην πρωτοβυζαντινή περίοδο γίνονταν εξαιρετικά πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις