Χιου Τζάκμαν

Έκκληση από τον Χιου Τζάκμαν για στήριξη όσων αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας

Έκκληση από τον Χιου Τζάκμαν για στήριξη όσων αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας

«Η επιδημία μοναξιάς έχει φθάσει σε άλλο επίπεδο»