Χολχικίνη

 Ξεκίνησε η χορήγηση κολχικίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Ξεκίνησε η χορήγηση κολχικίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει την αντιμετώπιση ή πρόληψη των δυσμενών επιπλοκών της νόσου