Χωριό

Το χωριό όπου συμβιώνουν αρμονικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι

Το χωριό όπου συμβιώνουν αρμονικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι

Οι κάτοικοι της Πύλας αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών σε ένα τόπο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ