Χωροταξικό Νομοσχέδιο

Κοινή ανακοίνωση φορέων για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο

Κοινή ανακοίνωση φορέων για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο

Ο νέος νόμος είναι πρόδηλα αντισυνταγματικός, τονίζουν μεταξύ άλλων οι φορείς