Κοινή ανακοίνωση φορέων για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο

Κοινή ανακοίνωση φορέων για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο

Ο νέος νόμος είναι πρόδηλα αντισυνταγματικός, τονίζουν μεταξύ άλλων οι φορείς

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, ο Συμβολαιογραφικός  Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, το Τ.Ε.Ε-Τμήμα Δυτικής Κρήτης και το Ο.Ε.Ε- Τμήμα Δυτικής Κρήτης με φόντο το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. 

Η ανακοίνωση των φορέων: 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι με βάση το Σύνταγμα και την επιστήμη οι περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης δεν προσφέρονται, κατ’ αρχήν, για οικοδομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι επιστημονικά ορθό και νομικά ανεκτό να έρχονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου «περί χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού» νέες οριζόντιες ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν ενιαία τον νησιωτικό, τον περιαστικό και τον ορεινό χώρο. Η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, που φέρνει το προς ψήφιση νομοσχέδιο, με νέες απαγορεύσεις και σύνθετες διαδικασίες δεν μπορεί να λάβει χώρα, χωρίς αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, χωρίς διάλογο αφενός με τις τοπικές κοινωνίες και αφετέρου με όλους τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς και συγκεκριμένα :

 Καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις για τα ακίνητα εκτός σχεδίου.

 Άρτια και οικοδομήσιμα είναι πλέον μόνο τα ακίνητα 4 στρεμμάτων με πρόσωπο 45 μ επί αναγνωρισμένης οδού και βάθος 50 μ.

Η Πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι με τις ρυθμίσεις που προτείνονται για την εκτός σχεδίου δόμηση επέρχονται σοβαρές ανατροπές στην περιουσιακή κατάσταση όσων έχουν εκτάσεις σε τέτοιες περιοχές ενώ προκύπτει καταφανής άνιση μεταχείριση μεταξύ μικρών και μεγάλων ιδιοκτησιών γεγονός που θα έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς με τις ρυθμίσεις που προωθούνται απομειώνεται ή μηδενίζεται στην πράξη η περιουσία των πολιτών, μέσα από την υποτίμηση της αξίας των μικρών εκτάσεων γης και σε πολλές περιπτώσεις – λόγω των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου – θα οδηγούνται οι μικροϊδιοκτήτες σε εκποίηση της γης σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, προς όφελος γειτνιαζόντων μεγάλων ιδιοκτησιών.

Για πρώτη φορά στα νομικά ιστορικά χρονικά με τον παρόντα νόμο καθορίζονται νέοι όροι που αφορούν όχι μόνο το μέλλον – τα ακίνητα που θα δημιουργηθούν – αλλά και το παρελθόν – τα ακίνητα που προϋφίστανται. Ο νέος νόμος είναι πρόδηλα αντισυνταγματικός καθώς δεν περιορίζει απλά τη δόμηση αλλά την αφαιρεί και μάλιστα αναδρομικά καταστρατηγώντας τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα της ιδιοκτησίας και της περιουσίας.

Εξάλλου, η μεταβατική περίοδος που δίδεται με το άρθρο 34 του επίμαχου νομοσχεδίου την καθιστά διάταξη «παγίδα» καθώς αφορά μόνο τα μετά την ψήφιση του νόμου δημιουργούμενα ακίνητα, ενώ προσθέτει και νέες προϋποθέσεις που δεν απαιτούνταν. Η χρονική περίοδος των 2 ή 3 ετών που δίδεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, δεν λύνει το πρόβλημα λόγω του μικρού χρόνου αλλά και των νέων προϋποθέσεων που θέτει, ενώ εντείνει τις ανισότητες διότι αφορά μόνο αυτούς που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιδιώξουν την έκδοση οικοδομικής άδειας ήτοι ελάχιστους ενόψει όλων των πρόσφατων δυσμενών συγκυριών. Κατ’ αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε απαλλοτρίωση των περιουσιών χωρίς αποζημίωση, ήτοι δήμευση των περιουσιών, αφού τα ακίνητα χάνουν το χαρακτήρα τους ως οικόπεδα, κατ ακολουθία, τους αφαιρείται η δυνατότητα αξιοποίησης και οι αξίες τους εκμηδενίζονται. Καμία συζήτηση για κατάργηση δικαιωμάτων δόμησης και αξιοποίησης των μικρών ιδιοκτησιών δεν μπορεί να σταθεί αν προηγουμένως η Πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με την ολοκλήρωση των αυτονόητων προϋποθέσεων που και το Σύνταγμα θέτει στην κρατική διοίκηση. Συγκεκριμένα, αποτελεί χρέος της Πολιτείας, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για νέα ειδικά μέτρα με απαγορεύσεις στις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές, να ολοκληρώσει τις αυτονόητες και επιστημονικά, τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά απαραίτητες υποχρεώσεις της και συγκεκριμένα τους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο, την χάραξη των Αιγιαλών, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, την οριοθέτηση των υδατορεμάτων, την αποτύπωση του οδικού δικτύου, την οριοθέτηση όλων των οικισμών και εν τέλει, το σπουδαιότερο, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, όπως επίσης να προχωρήσει επιτέλους αποτελεσματικά σε σαφή και κωδικοποιημένη πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ