Χρήση Αιγιαλού

Ερώτηση Σωκράτη Βαρδάκη για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στους ΟΤΑ

Ερώτηση Σωκράτη Βαρδάκη για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στους ΟΤΑ

«Η κυβέρνηση να σταματήσει να κωλυσιεργεί και να αντιμετωπίσει με την δέσουσα σοβαρότητα το θέμα της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, στους Ο.Τ.Α.»