Χρήστος Ζερεφός

Γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ο Χρήστος Ζερεφός

Γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ο Χρήστος Ζερεφός

Eίναι παγκοσμίως γνωστός για τις έρευνές του σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροχρόνιες μεταβολές στο στρώμα του όζοντος, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και την στρατόσφαιρα