Χρονοδιάγραμμα

Πολλά κενά για το Λασίθι από την παρουσίαση του ΒΟΑΚ

Πολλά κενά για το Λασίθι από την παρουσίαση του ΒΟΑΚ

Δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά στο τμήμα Καβούσι-Αυχήν Αγκαθιάς το οποίο είναι 21 χλμ, έχει χαρακτηριστεί ως "το πιο δύσκολο τμήμα του ΒΟΑΚ" λόγω του αναγλύφου της περιοχής.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ