Χρυσό Μετάλλιο

Στην Καμπότζη έδωσαν χρυσό μετάλλιο σε αρουραίο!

Στην Καμπότζη έδωσαν χρυσό μετάλλιο σε αρουραίο!

Βοήθησε στην ανίχνευση ναρκών των Ερυθρών Χμερ!