Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Tο πραγματικό κόστος των υπηρεσιών υγείας και του φαρμάκου στην Ελλάδα

Tο πραγματικό κόστος των υπηρεσιών υγείας και του φαρμάκου στην Ελλάδα

Η Καλή Υγεία και Ευημερία είναι ο τρίτος από τους 17 παγκοσμίως συμφωνημένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ο οποίος δεσμεύει τη διεθνή κοινότητα προς την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης. Το ελληνικό κράτος, κομμάτι του σύγχρονου διεθνούς συστήματος, δεν εξαιρείται από την δέσμευ[...]

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ