Ηigh Diving

Η δυνατότητα διεξαγωγής Παγκόσμιου Πρωταθλήματος High Diving συζητήθηκε σήμερα στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Η δυνατότητα διεξαγωγής Παγκόσμιου Πρωταθλήματος High Diving συζητήθηκε σήμερα στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Οι εκπρόσωποι της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Λίμνη Αγίου Νικολάου, προκειμένου ν ́ αξιολογήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν