Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας

Να εξηγήσει τις απόψεις του για τη Θεία Κοινωνία, καλείται ο Κρητικός ιερέας

Να εξηγήσει τις απόψεις του για τη Θεία Κοινωνία, καλείται ο Κρητικός ιερέας

«Το ουσιώδες είναι ο πιστός να λαμβάνει τη Θεία Κοινωνία, το επουσιώδες είναι ο τρόπος που θα την λάβει», αναφέρει ο ιερέας