Ιωάννης

Masterchef 4: Ο Ιωάννης δεν χρησιμοποίησε την κάρτα ασυλίας

Masterchef 4: Ο Ιωάννης δεν χρησιμοποίησε την κάρτα ασυλίας

Με δάκρυα, ο Ιωάννης αποφάσισε για την κάρτα ασυλίας