Ιστορική Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης

Συλλυπητήριο ψήφισμα για την απώλεια της Ιωάννας Μαρακάκη - Βαρδάκη

Συλλυπητήριο ψήφισμα για την απώλεια της Ιωάννας Μαρακάκη - Βαρδάκη

Από τη Διοίκηση της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ