Κάλαντα Λαζάρου

Έμειναν σπίτι και ... έψαλλαν τα κάλαντα του Λαζάρου

Έμειναν σπίτι και ... έψαλλαν τα κάλαντα του Λαζάρου

Η καραντίνα δεν στάθηκε εμπόδιο στην αναβίωση του παλιού εθίμου