Καπέλιος

Κάψανε την Ελλάδα για ένα προσωπικό καπρίτσιο

Κάψανε την Ελλάδα για ένα προσωπικό καπρίτσιο

Η επιβεβαίωση των όσων έγιναν στα Κύθηρα