Καρχαριοειδές

Ψαριά για ρεκόρ έκανε αλιέας στη Φθιώτιδα

Ψαριά για ρεκόρ έκανε αλιέας στη Φθιώτιδα

Χρειάστηκε γερανός για να ανασυρθεί το αλίευμα στη στεριά...