Κάρτα Αγρότη

Τράπεζα Πειραιώς: Ρευστότητα και μέσω της Κάρτας του Αγρότη 2020

Τράπεζα Πειραιώς: Ρευστότητα και μέσω της Κάρτας του Αγρότη 2020

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.