Καταγραφικό

Νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Το καταγραφικό φέρεται ότι περιέχει σημαντικές συνομιλίες και είχε αποφασιστεί να μην παραδοθεί προς κατάσχεση