Καταστατικό

Ίδρυσαν Σωματείο οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑΝΑΛ

Ίδρυσαν Σωματείο οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑΝΑΛ

Εγκρίθηκε το καταστατικό λειτουργίας του