ΚΔΒΜ Μαλεβιζίου

Επαναλειτουργία του ΚΔΒΜ Μαλεβιζίου

Επαναλειτουργία του ΚΔΒΜ Μαλεβιζίου

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του Γυμνασίου Γαζίου, που έχει οριστεί ως χώρος εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Μαλεβιζίου, και σε αυτά θα συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι που είχαν αρχικά ενταχθεί στο εν λόγω τμήμα.