Κινητικότητα

Εξειδικευμένο σεμινάριο διαχείρισης και προώθησης υπηρεσιών κινητικότητας

Εξειδικευμένο σεμινάριο διαχείρισης και προώθησης υπηρεσιών κινητικότητας

Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων εκπροσώπων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ