Κοινωνικά Δικαιώματα

Περί του «μέτρου» στα μέτρα και το «γεγραμμένο»

Περί του «μέτρου» στα μέτρα και το «γεγραμμένο»

Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στο να θέσει επί τάπητος το ζήτημα της Δημοκρατίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών.