Κοινωνικό Έργο

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου ευχαριστεί για τη στήριξη του κοινωνικού της έργου

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου ευχαριστεί για τη στήριξη του κοινωνικού της έργου

Το "ευχαριστώ" στην κοινωνία του Ρεθύμνου