Κολυμβητές

Λιμενικοί πυροβολούν καρχαρία για να σώσουν κολυμβητές!

Λιμενικοί πυροβολούν καρχαρία για να σώσουν κολυμβητές!

Οι κολυβητές σώθηκαν και ο καρχαρίας διέφυγε