Κώνος

Η λακκούβα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και οι κώνοι

Η λακκούβα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και οι κώνοι

Θα γίνει πρώτα το τροχαίο και μετά θα ασχοληθούν οι αρμόδιοι;