Κορώνες

«Κορώνες κοινωνικής αποστασιοποίησης», στη Γερμανία

«Κορώνες κοινωνικής αποστασιοποίησης», στη Γερμανία

Αρχικά, αυτά τα καπέλα κατασκευάστηκαν για διαφημιστικό σποτάκι στη γερμανική τηλεόραση